Nowoczesna i bardzo wydajna rodzina sterylizatorów parowych ASL dedykowana jest do pracy w laboratoriach i placówkach badawczych. Sześć  wersji sterylizatorów umożliwia dobór optymalnego rozwiązania w zależności od rodzajów sterylizowanego wsadu.

Innowacja w laboratorium

Nowoczesna, bardzo wydajna i ciesząca się ogromną popularnością rodzina sterylizatorów parowych ASL dedykowana jest przede wszystkim do pracy w laboratoriach i placówkach badawczych. Intuicyjny i łatwy w obsłudze panel sterowania, niezawodność działania oraz szeroki wachlarz modeli sprawią, że jest ona bardzo chętnie wybieranym rozwiązaniem.

Bezpieczeństwo użytkowania

Dbając o bezpieczeństwo użytkowników zastosowaliśmy niezawodny system ryglowania pokrywy, który jest połączony z czujnikami ciśnienia i temperatury. Przedwczesne lub przypadkowe otwarcie pokrywy, mogłoby skutkować urazami i poparzeniami przy zbyt dużym ciśnieniu czy temperaturze wsadu. Nasz system zapobiega takim sytuacjom i zapewnia bezpieczeństwo przy pracy ze sterylizatorami ASL.

Różnorodność wsadu

Potrzeby sterylizacji narzędzi, materiałów niemedycznych, odpadów czy płynów różnią się pomiędzy laboratoriami. Wychodząc naprzeciw indywidualnym potrzebom naszych klientów oferujemy 6 wersji sterylizatorów, które umożliwiają dobór optymalnego rozwiązania.

B M V MS MV MSV
System szybkiego chłodzenia
Pompa próżniowa
System podtrzymania ciśnienia

Dodatkowo, każda wersja może być wyposażona w filtr powietrza wylotowego typu HEPA 0,2 μm (wersja+FA)

Przykład: ASL 80 MS+FA – 80 litrowy sterylizator z system szybkiego chłodzenia, podtrzymaniem ciśnienia oraz filtrem powietrza wylotowego typu HEPA 0,2 μm

System szybkiego chłodzenia (M)

System szybkiego chłodzenia zdecydowanie skraca czas procesu chłodzenia w stosunku do wersji podstawowej oraz przyśpiesza proces sterylizacji płynów. Dodatkowo system ten umożliwia sterylizację płynów w otwartych naczyniach. Należy jednak pamiętać, iż zastosowanie aktywnego systemu chłodzenia, może powodować częściowy ubytek sterylizowanego płynu.

System próżniowy (V)

Zastosowanie systemu wytwarzania próżni umożliwia szybsze i efektywniejsze odpowietrzenie komory sterylizacyjnej oraz bezpieczną sterylizację materiałów porowatych, wyrobów wgłębionych, a także materiałów znajdujących się w opakowaniach. Dodatkową zaletą wersji z systemem wytwarzania próżni, jest opcja suszenia materiałów, która włącza się automatycznie po zakończeniu fazy sterylizacji.

Podtrzymywanie ciśnienia w komorze (S)

Podczas fazy chłodzenia sprężone powietrze, oczyszczone przez filtr HEPA, dostarczane jest do komory sterylizacyjnej, by nie dopuścić do gwałtownego spadku ciśnienia. Zastosowanie takiego systemu ogranicza utratę płynów sterylizowanych w otwartych i półzamkniętych pojemnikach oraz umożliwia sterylizację płynów w szczelnie zamkniętych pojemnikach (zapobiega ich uszkodzeniu).

Filtr HEPA powietrza wylotowego (+FA)

W przypadku sterylizacji materiałów skażonych konieczne jest zabezpieczenie środowiska laboratorium przed niebezpiecznymi, nie wysterylizowanymi mikroorganizmami mogącym wydostać się z komory podczas fazy odpowietrzania. By temu zapobiec sterylizator może zostać wyposażany w system filtracji pary/powietrza wylotowego oraz sterylizacji kondensatu. Filtr podlega sterylizacji w każdym cyklu, a kondensat jest sterylizowany przed wypuszczeniem do kanalizacji

Menu