SMS Sp. z o.o.

ul. Adamowicza 8
05-530 Góra Kalwaria
tel. +48 22 843 27 61
fax +48  22 843 28 81
e-mail: sms@sms.com.pl

NIP: 5213665861
REGON: 000401012
KRS: 0000502877
Kapitał zakładowy: 1 115 000,00 zł
Bank Pekao SA:
77 1240 6292 1111 0000 5015 9950

Sekretariat

tel. +48 22 843 27 61
fax +48 22 843 28 81
e-mail: sms@sms.com.pl

Prezes Zarządu

Bogdan Dąbrowski
tel. +48 22 843 27 61
e-mail: sms@sms.com.pl

Dojazd do nas