Aby zaspokajać potrzeby naszych Klientów i dostarczać im produkty najwyższej jakości, wdrożyliśmy systemy jakości według norm ISO i otrzymaliśmy certyfikaty ISO 9001 oraz ISO 13485.

Certyfikat ISO 9001:2015

Certyfikat ISO 13485:2016

Dbając o bezpieczeństwo i zdrowie Użytkowników, nasze wyroby dostosowaliśmy do europejskich przepisów bezpieczeństwa, dzięki czemu możemy stosować oznaczenie CE.

Certyfikat zgodności z Medical Devices Directive (MDD) 93/42/EU

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2023/607 z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie zmiany rozporządzeń (UE) 2017/745 i (UE) 2017/746 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych wyrobów medycznych i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, oświadczamy, że nasze wyroby, posiadające certyfikat wydany zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG, mogą być wprowadzane do obrotu lub do używania do dnia 31 grudnia 2028r.

Certyfikat zgodności z Pressure Equipment Directive (PED) 2014/68/EU

Certyfikat zgodności z Quality Assurance System Directive 93/42/EEC

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2023/607 z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie zmiany rozporządzeń (UE) 2017/745 i (UE) 2017/746 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych wyrobów medycznych i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, oświadczamy, że nasze wyroby, posiadające certyfikat wydany zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG, mogą być wprowadzane do obrotu lub do używania do dnia 31 grudnia 2028r.