Jesteś tutaj:  / Strona główna / Usługi / Koncepcje technologiczne centralnych sterylizatorni

USŁUGI

Koncepcje technologiczne centralnych sterylizatorni

Klienci, którzy zamawiają urządzenia w naszej firmie, otrzymują bezpłatnie wstępną koncepcję technologiczną projektowanej centralnej sterylizatorni. Mogą również liczyć z naszej strony na kompetentne doradztwo w zakresie technologii mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

Zgodnie z przepisami prawa w centralnej sterylizatorni muszą być wydzielone trzy strefy:
brudna - gdzie odbywa się przyjmowanie materiału, jego segregacja, mycie i dezynfekcja,
czysta - pakietowanie materiału, załadowanie sterylizatorów,
sterylna - rozładowanie sterylizatorów, magazynowanie materiału i jego ekspedycja.

Pomiędzy tymi trzema strefami oraz pomiędzy strefą sterylną i pomieszczeniami ogólnego użytkowania projektuje się śluzy umywalkowo-fartuchowe ze składzikami porządkowymi.

Układ pomieszczeń w centralnej sterylizatorni powinien zapewniać jednokierunkowy ruch postępowy personelu i materiału od stery brudnej do stery sterylnej.

Strefę brudną powinny tworzyć pomieszczenia służące do przyjmowania materiału z bloku operacyjnego, pomieszczenia mycia i suszenia wózków, pomieszczenie mycia i dezynfekcji materiału, magazyn środków myjąco-dezynfekcyjnych, dźwig do transportu materiału z bloku operacyjnego oraz pomieszczenia socjalne (czasami umiejscawiane również w obrębie stery czystej). Strefa ta powinna być wyposażona w: myjnię ultradźwiękową (UMD 642), myjnie-dezynfektory przelotowe (DEKO 2000 lub DEKO D 32), suszarki przelotowe (DC-2200), stoły ze zlewozmywakami do mycia ręcznego, stoły do segregacji brudnych narzędzi oraz pistolety do mycia i suszenia wózków.

W skład strefy czystej powinien wchodzić magazyn materiałów jednorazowych przeznaczonych do sterylizacji, pomieszczenie przygotowania bielizny, pomieszczenie przygotowania pakietów oraz pomieszczenie ze sterylizatorem gazowym. Na wyposażeniu tej strefy powinny znajdować się: sterylizatory parowe przelotowe (AS 66), sterylizator gazowy przelotowy np. na tlenek etylenu (Steri-Vac 5 XLP lub Steri-Vac 8 XLP), zgrzewarki do opakowań sterylizacyjnych (F 108, F 110 lub F 220), stoły podświetlane do kontroli bielizny, stoły z nadstawkami do kompletowania i pakowania materiału, czujnik stężenia etylenu w pomieszczeniu sterylizatora gazowego oraz wózki załadowcze materiału do sterylizatorów.

W obrębie strefy sterylnej powinny znajdować się pomieszczenia wyładunku wysterylizowanego materiału, pomieszczenie aeratora, pomieszczenie ekspedycji materiału sterylnego, magazyn opakowań zwrotnych, magazyn materiału sterylnego oraz dźwig do transportu materiału sterylnego na blok operacyjny. Strefa ta powinna być wyposażona w: aerator (Steri-Vac XL), wózki wyładowcze materiału ze sterylizatorów oraz regały.

Wszystkie urządzenia oraz pozostałe wyposażenie centralnych sterylizatorni znajduje się w ofercie handlowej firmy SMS.

© SMS sp. z o.o.  /  www.sms.com.pl Projekt i wykonanie VEGA Internet Studio